Zdravlje, njega i osobna higijena

Staž i kompetencija našeg osoblja omogućili su da Dom Sv. Rozalija pruža odličnu zdravstvenu njegu.

Naša 24-satna medicinska skrb obuhvaća:

  • preventivna, opća i specijalna zdravstvena njega
  • kontrola krvnog tlaka
  • kontrola šećera u krvi i urinu
  • sanacija dekubitalnih rana
  • kateterizacija
  • postavljanje / izmjena nazogastrične sonde
  • davanje klizmi
  • obrada stome

Redovito se prate vitalne funkcije korisnika: puls, tlak, temperatura... Preko temperaturne liste radi se nadzor unosa lijekova, tekućine i svih izlučevina. U konzultaciji s liječnicima, naše medicinske sestre mogu korisnicima aplicirati svu ordiniranu terapiju. To su injekcije, terapija infuzijom, uvođenje katetera, uvođenje i hranjenje pomoću sonde, primjena kisika, davanje klizmi, sanacija dekubitalnih rana, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage i sl.

U slučajevima težih ili naglih pogoršanja zdravstvenoga stanja naših korisnika, pozivamo Hitnu pomoć i prevozimo ih uz pratnju našeg osoblja u bolnicu.

Posebna pažnja posvećuje se korisnicima koji duže vrijeme nisu bili u mogućnosti ustajati. Zato posebno naglašavamo metode sprječavanja i liječenja posljedica dugotrajnog ležanja. Takvim se korisnicima mijenja položaj u krevetu svaka dva sata ili se stavljaju na antidekubitalne madrace. Nepokretne korisnike nastojimo održati u uspravnom stanju kolikogod je to moguće. Postavljamo ih u kolica barem jednom dnevno u trajanju koliko dozvoljava njihova fizička kondicija.

Promjena posteljine i pidžama/spavaćica obavlja se svakodnevno, a po potrebi i više puta na dan. Promjena pelena obavlja se prema potrebi, a provjeravaju se svaka dva-tri sata tijekom 24 sata. Kupanje i pranje kose obavlja se dva puta tjedno, u krevetu ili u kupaonici. Ruke i lice peru se dva-tri puta dnevno, uvijek nakon obroka i dodatno prema potrebi. Brijanje i šišanje obavlja se prema potrebi (bez nadoplate).